Polityka prywatności

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział/a, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Poprostu Kultura (dalej: Fundacja, my) z siedzibą w Warszawie, 02-776, przy ul. Szczuki 2/7.  Email do kontaktu: info@poprostukultura.pl
 2. W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym współpracownikom i trenerom, dzięki którym jest możliwa realizacja naszych projektów, a także podmiotom grantodawczym oraz firmom, które świadczą na rzecz fundacji PPK obsługę księgową, prawną etc. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
 3. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od czynności podjętych przez właściciela tych danych (Ciebie) na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktu pocztą elektroniczną inicjowanego przez Ciebie w celu umożliwienia dwustronnego kontaktu, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz po zawarciu umowy w celu wykonywania umowy;
  c) art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań publicznych oraz realizowanych w interesie publicznym;
  d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: utrzymywanie kontaktu i wymiana informacji o działaniach objętych celami działalności, zarządzanie relacjami z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji, realizacja celów statutowych w interesie społecznym, obowiązki sprawozdawcze i kontrolne wobec grantodawcy.
 5. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas uzupełniania formularza zgłoszenia na naszej stronie internetowej do jednego z realizowanych przez nas projektów lub zgłoszenia mailowego lub fizycznego (podczas spotkania) do udziału w warsztatach lub innych projektach przez nas organizowanych.
 6. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do uczestnictwa w organizowanym przez nas projekcie. Zakres tych danych obejmuje dane zwykle: imię i nazwisko, telefon i adres e-mail (do opiekuna w przypadku uczestników niepełnoletnich), chyba że charakter wydarzenia (np. warsztaty) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy. Fundacja nie zbiera danych wrażliwych.
 7. Po zakończeniu wydarzenia/projektu dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji . Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: info@poprostukultura.pl
 8. Przy okazji organizacji wydarzeń możemy pytać dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach podejmowanych przez Fundację. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.
 9. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 10. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy Cię jednak, abyś mimo wszystko skontaktował się z nami. Dołożymy wszelkiej staranności, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, a jednocześnie wyeliminować jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przez nas przechowywanych i przetwarzanych.
 11. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.
 12. Pliki Cookies:
  Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w pamięci urządzenia na którym przeglądasz naszą stronę internetową (w komputerze, w telefonie etc.). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer. Pliki Cookies umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
  Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych. Nie identyfikujemy użytkowników naszych stron www. Uzyskanych informacji nie przekazujemy osobom trzecim (za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa). Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
  Nasze strony wykorzystują pliki cookies związane głównie z usługą Google Analytics. Dostarczone dane (które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, z jakich krajów pochodzą użytkownicy, słowa kluczowe itp.) analizujemy okazjonalnie, jedynie w celu podnoszenia funkcjonalności prowadzonych przez nas stron i usług.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.