Fundacja Poprostu Kultura to nowa inicjatywa mająca na celu przede wszystkim wspieranie i rozwój wszelkiej działalności kulturalnej, głównie poprzez promocję oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, zwłaszcza na rzecz wzrostu świadomości dziedzictwa kulturowego Polski, krajów Unii Europejskiej i na świecie.


Dotychczas współpracowaliśmy z: