e info@poprostukultura.pl
t +48 693 93 98 93

Fundacja Poprostu Kultura to nowa inicjatywa mająca na celu przede wszystkim wspieranie i rozwój wszelkiej działalności kulturalnej, głównie poprzez promocję oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, zwłaszcza na rzecz wzrostu świadomości dziedzictwa kulturowego Polski, krajów Unii Europejskiej i na świecie.